dimecres, de febrer 04, 2009

Prova de MUD: L'erosió

Aquest nou missatge és una prova per mirar d'inserir una Mini Unitat Didàctica (MUD) en el bloc. Aquesta prova la fem amb una MUD elaborada per Bernat Mut Montserrat el curs passat a la que hem afegit so de manera artificial (ja ho notareu). Les MUDs en format HTML normal i en format zip per davallar les podeu trobar a http://weib.caib.es/Recursos/muds/muds.htm, el tutorial i els arxius necessaris per construir una MUD tambá són públics a http://weib.caib.es/Formacio/distancia/Material/MUDs/guia.htm
Si vols utilitzar aquesta MUD en el teu bloc, pots copiar el següent codi i aferrar-ho dins blogger en la finestra d'edició.