dimecres, d’abril 29, 2009

La ciutat

Molt semblant a l'anterior diccionari, ara en català, és el bloc que ens presenta en Josep Emili Martinez Verdú

Si vols utilitzar aquest diccionari en el teu bloc, pots copiar el següent codi i aferrar-ho dins blogger en la finestra d'edició.